Arma Epona
Umělecké kovářství a mečířství
Měna:
Košík 0 Kč 0Typologie mečů

 

Typologie mečů

Podobně jako u mnohých jiných vědních oborů, je i v archeologii kladen důraz na společnou nomenklaturu. Postupem času bylo vytvořeno hned několik principů, jak klasifikovat meče.

Oakeshottova typologie středověkých mečů

Geibigova typologie vikinských mečů (klasifikace čepelí)   

Typologie Jana Petersena vikinských mečů (klasifikace norských mečů zaměřena primárně na typy jílců)

Wheelerova typologie studující vikinské meče, která se zaměřuje na tvary jílců a jim odpovídajících čepelí

Behmerova typologie klasifikující meče z doby stěhování národů (anglo-saské meče).


Oakeshottova typologie

Ewart Oakeshott (1916-2002) byl významným britským specialistou na chladné zbraně, sběratelem, ilustrátorem a sběratelem. V roce 1948 spoluzaložil Arms and Armour Society.
Jeho díla ovlivnila mnoho pozdějších následovníků. Jeho typologie, která kategorizuje čepele, záštity a příčky se stala jendím ze základů klasifikace mečů.

Jeho klasifikace spočívá v zařazení mečů (zhruba od 11. do 15. století) do třinácti typů označených X až XXII. Tato klasifikace byla zveřejněna v jeho článku The Archaeology of Weapons: Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry v roce 1960. Jeho systém je pokračováním typologie Jana Petersena z roku 1919 (De Norske Vikingsverd ),  kterou posléze modifikoval R. E. M. Wheeler v roce 1927.

TYPY ČEPELÍ

Typ X
Jak již tvar čepele a žlábku naznačuje, jedná se o typický vikinský meč, avšak typ X lze vnímat i jako mezčlánek mezi vikinskými meči a meči pozdějšími. Typické znaky jako profil čepele a její  čočkovitý průžez odpovídají vikinským mečům. Tvar hlavice a záštity na těchto mečích lze vypozorovat i u mladších mečích. Čepel je typicky široká a plochá a zužuje se do špičky, která bývá  lehce zaoblená.

Datace: ? - 1200
Délka čepele: 78.74 cm (31 inches) až 83.82 cm (33 inches)
Délka žlábku: téměř po celé délce čepele
Řap: plochý, široký a postupně se zužující směrem k záštitě
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: A, B, G, H, I, J, K, M
Příčka: 1, 2, 3


Typ Xa
Typ Xa je velmi podobný typu X, avšak odlišuje se užším žlábkem.

Datace: ? - 1200
Délka čepele: 78.74 cm (31 inches) až 83.82 cm (33 inches)
Délka žlábku: téměř po celé délce čepele
Řap: plochý, široký a postupně se zužující směrem k záštitě
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: A, B, G, H, I, J, K, M
Příčka: 1, 2, 3


Typ XI

Do značné míry se jedná o protiklad k typu X. Je delší a žlábek je užší. Dokonce i způsob užití je odlišný, neboť tento typ je považován za jezdeckou zbraň, kdežto typ X užívala pěchota. Hrot čepele je spíše ostrý než zaoblený.

Datace: 1100 - 1175
Délka čepele: 91.44 cm (36 inches) až 93.98 cm (37 inches)
Délka žlábku: téměř po celé délce čepele
Řap: plochý, široký a postupně se zužující směrem k záštitě, ne tak široký jako typ X
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: A, B, G, H, I, J, K
Příčka: 1, 2, 3

Typ XIa

Velmi podobný typu XI, avšak čepel bývá širší, čepel může být i lehce kratší a žlábek je úzký.

Datace: 1100 - 1175
Délka čepele: 83.82 cm (33 inches) až 93.98 cm (37 inches)
Délka žlábku: téměř po celé délce čepele
Řap: plochý, široký a postupně se zužující směrem k záštitě, ne tak široký jako typ X
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: A, B, G, H, I, J, K
Příčka: 1, 2, 3


Typ XII

Typ XII představuje snad nejběžnější typ středověkého meče. Je dobře vyvážený a určený k boji se štítem či bez něj. Ostří čepele se rovnoměrně zúžuje směrem k ostré špici.

Datace: 1170 - 1350
Délka čepele: 81.28 cm (32 inches) až 86.36 cm (34 inches)
Délka žlábku: přilbižně 2/3 délky čepele
Řap: plochý a paralelní
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: všechny typy, avšak typ I převažuje
Příčka: všechny typy, avšak typ 3 převažuje


Typ XIIa

Podobně jako typ XII je považován za „rytířský“ jendoruční meč, tak typ XIIa je považován za archetyp „rytířského“ obouručního meče. Společně s typem XIIIa se pro ně vžil laický název „great swords“. Tvyr žlábku a špičky odpovídá typu XII.

Datace: 1250 - 1400
Délka čepele: 91.44 cm (36 inches) až 101.60 cm (40 inches)
Délka žlábku: přilbižně 2/3 délky čepele
Řap: plochý a paralelní
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: všechny typy, avšak typ J převažuje
Příčka: všechny typy, avšak typy 1,2 a 3 převažují

Typ XIII

Datace: 1240 - 1350
Délka čepele: 76.20 cm (30 inches) až 78.74 cm (31 inches)
Délka žlábku: přilbižně 5/8 délky čepele
Řap: tenký a skoro čtvercový průřez
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: všechny typy, avšak typ D,E převažují
Příčka: 1, 2, 3, 5, 6, 7

Typ XIIIa

Datace: 1240 - 1350
Délka čepele: 93.98 cm (37 inches) až 101.60 cm (40 inches)
Délka žlábku: přilbižně 5/8 délky čepele
Řap: tenký a skoro čtvercový průřez
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: všechny typy, avšak typ D,E převažují
Příčka: 1, 2, 3, 5, 6, 7  

Typ XIIIb

Datace: 1240 - 1350
Délka čepele: 76.20 cm (30 inches) až 78.74 cm (31 inches)
Délka žlábku: přilbižně 5/8 délky čepele
Řap: silný a skoro čtvercový průřez
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: všechny typy, avšak typ D,E převažují
Příčka: 1, 2, 3, 5, 6, 7   

Typ XIV
Datace: 1275 - 1340
Délka čepele: 66.04 cm (26 inches) až 83.82 cm (33 inches)
Délka žlábku: přilbižně 1/2 délky čepele
Řap: silný s paralelními stranami
Průřez: čočkovitý
Typy hlavic: většinou typ K
Příčka: 6, 7   

Typ XV

Datace: 1290 - 1415  
Délka čepele: 73.66 cm (29 inches) až 83.82 cm (33 inches)
Délka žlábku: bez žlábku
Řap: úzký s čtvercovým průřezem
Průřez: zploštělý diamantový průřez, občas s výrazným středovým žebrem
Typy hlavic: všechny, většinou typy G, H, I, J, K
Příčka: všechny typy, avšak typ 8 převažuje

Typ XVa

Datace: 1350 - 1420  
Délka čepele: 73.66 cm (29 inches) až 93.98 cm (37 inches)
Délka žlábku: bez žlábku
Řap: úzký s čtvercovým průřezem
Průřez: zploštělý diamantový průřez, občas s výrazným středovým žebrem
Typy hlavic: všechny, většinou typy G, H, I, J, K
Příčka: všechny typy, avšak typ 8 převažuje


Typ XVI

Datace: 1300 - 1350  
Délka čepele: 71.12 cm (28 inches) až 81.28 cm (32 inches)
Délka žlábku: žlábek nepatrně delší než ½ délky čepele
Řap: široký a plochý s čtvercovým průřezem
Průřez: zploštělý diamantový průřez
Typy hlavic: G, H, I, J, K, T, T1, T2  
Příčka: všechny typy

Typ XVIa

Datace: 1330 - 1380   
Délka čepele: 81.28 cm (32 inches) až 88.90 cm (35 inches)
Délka žlábku: 1/3 délky čepele
Řap: široký a plochý s čtvercovým průřezem
Průřez: hexagonální průřez
Typy hlavic: všechny, převažují K a H1
Příčka: všechny typy

Typ XVII

Datace: 1335 - 1425    
Délka čepele: 86.36 cm (34 inches) až 96.52 cm (38 inches)
Délka žlábku: 1/4 délky čepele
Řap: čtvercový průřez
Průřez: hexagonální průřez
Typy hlavic: typ H1 onebo Type T/Type T varianta
Příčka: všechny typy, 1 a 6 nejběžnější

Typ XVIII


Datace: 1410 - 1510
Délka čepele:  68.58 cm (27 inches) až 91.44 cm (36 inches)
Délka žlábku: bez žlábku
Řap: čtvercový průřez
Průřez: zploštelý diamant
Typy hlavic: typ I, J, T nebo T varianta
Příčka: obvykle zakroucené typy, typ 11 nejběžnější

Typ XVIIIa

Datace: 1410 - 1510
Délka čepele:  68.58 cm (27 inches) až 91.44 cm (36 inches)
Délka žlábku: 1/3 délky čepele
Řap: čtvercový průřez
Průřez: zploštelý diamant
Typy hlavic: všechny typy
Příčka: všechny typy

Typ XVIIIb

Datace: 1410 - 1510
Délka čepele:  81.28 cm (32 inches) až 106.68 cm (42 inches)
Délka žlábku: bez žlábku
Řap: čtvercový průřez
Průřez: zploštelý diamant
Typy hlavic: G, H, I, J, K a T
Příčka: všechny typy, dominují 1,2 a 10

Typ XVIIIc

Datace: 1410 - 1510
Délka čepele:  81.28 cm (32 inches) až 86.36 cm (34 inches)
Délka žlábku: bez žlábku
Řap: čtvercový průřez
Průřez: zploštelý diamant
Typy hlavic: obvykle G, avšak H, I, J, K jsou běžné
Příčka: obvykle typ 12

Typ XVIIId

Datace: 1410 - 1510
Délka čepele: 68.58 cm (27 inches) až 91.44 cm (36 inches)
Délka žlábku: pokud existuje, tak obvykle po celé délce
Řap: čtvercový průřez
Průřez: zploštelý diamant
Typy hlavic: obvykle G, avšak H, I, J, K jsou běžné
Příčka: obvykle typ 12

Typ XVIIIe

Datace: 1410 - 1510
Délka čepele: 81.28 cm (32 inches) až 106.68 cm (42 inches)
Délka žlábku: bez žlábku
Řap: čtvercový průřez
Průřez: zploštelý diamant
Typy hlavic: typ T je běžný
Příčka: obvykle typy 7, 9, 12

Typ XIX

Datace: 1350 - 1600
Délka čepele: 81.28 cm (32 inches) až 86.36 cm (34 inches)
Délka žlábku: 1/4 až 1/3 délky čepele
Řap: čtvercový průřez
Průřez: hexagonální
Typy hlavic: G, H, I, J a K jsou běžné, a varianty typu T
Příčka: obvykle typy 5 a 6Typ XX

Datace: 1350 - 1450
Délka čepele: 86.36 cm (34 inches) až 106.68 cm (42 inches)
Délka žlábku: 1/4 až 1/2 délky čepele
Řap: čtvercový průřez
Průřez: hexagonální
Typy hlavic: G, H, I, J a K jsou běžné, a varianty typu T
Příčka: obvykle typy 7 a 9

Typ XXa

Datace: 1350 - 1450
Délka čepele: až 86.36 cm (34 inches)
Délka žlábku: 1/4 až 1/2 délky čepele
Řap: čtvercový průřez
Průřez: hexagonální
Typy hlavic: G, H, I, J a K
Příčka: obvykle typy 7 a 9

Typ XXI

Datace: 1450 - 1560
Délka čepele: 71.12 cm (28 inches) až 86.36 cm (34 inches)
Délka žlábku: 1/4 až 1/2 délky čepele, obvykle více žlábků
Řap: čtvercový průřez
Průřez: hexagonální
Typy hlavic: G, H, R nebo typ cinquedea
Příčka: obvykle typy 9 a 11Typ XII

Datace: 1440 - 1570  
Délka čepele: 66.04 cm (26 inches) až 101.60 cm (40 inches)
Délka žlábku:1/3 délky čepele
Řap: čtvercový průřez
Průřez: plochý diamant
Typy hlavic: F, G, H nebo typ cinquedea
Příčka: obvykle typy 1 a 9


Arma Epona - o nás

historie a současnost

Zakázková výroba

meče, nože ...

Doprava

PPL, Česk á pošta, osobní odběr

Kamenná prodejna

Rašínovo nábřeží 52, Praha 2